Program Asekuracji Majątku


INFORMACJE PODSTAWOWE


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ASEKURACJI RODZINY I MAJĄTKU

MINIMALIZUJE KONSEKWENCJE NAGŁYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, NA KTÓRE ZOSTAJE NARAŻONA RODZINA JAK I PROWADZONY BIZNES.

Program zapewnia bezpieczeństwo i korzyści w niepożądanych scenariuszach życia, daje także spokój ducha tym wszystkim, którzy z niego skorzystali.

Zapewnij bezpieczeństwo swoim najbliższym, zbudowanej firmie – zaplanuj własny świadomy model przekazania całego dorobku życia.

Dzięki niemu:
• ułożysz plan postępowania na wypadek zagrożenia zdrowia, życia lub śmierci,
• skutecznie zaplanujesz przekazanie swojego majątku,
• otrzymasz pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia procedury spadkowej,
• zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą,
• otrzymasz pomoc najlepszych specjalistów gdy będziesz poszkodowanym w wypadku.

W skład Programu Asekuracji Rodziny i Majątku wchodzą poniżej opisane usługi.


WŁASNY, ŚWIADOMY PLAN DZIEDZICZENIA


Plan Dziedziczenia to:
• Czynność wymagająca od nas rozsądku i troski o najbliższych i ich interesy.
• Decyzja, którą powinniśmy podjąć w taki sposób, żeby nasza wola i jej wykonywanie było
zagwarantowane w bezpieczny i pewny sposób.
• Oświadczenie woli testatora, zawierające informacje jak należy rozdysponować majątkiem
na wypadek jego śmierci.
• Specjalistyczne doradztwo w zakresie planowania spadkowego, dziedziczenia, itp.

Twoim jedynym obowiązkiem wobec najbliższych jest zabezpieczenie posiadanego dorobku życia!

To proste. Jeśli i tak wszystko co posiadasz komuś musisz zostawić, to zrób to mądrze już teraz, a unikniesz ryzyka że ktokolwiek niepowołany wyciągnie po to swoje ręce.


PROGRAM WSPARCIA DLA SPADKOBIERCÓW


W naszej ofercie znajduje się:
• Zapewnienie spadkobiercom zmarłych pomocy prawnej w zakresie przeprowadzenia procedury spadkowej – przyznania praw do spadku i działu spadku oraz zabezpieczenia dalszej przyszłości spadkobierców.
• Informacja o dziedziczeniu ustawowym i testamentowym, zachowku i wydziedziczeniu, zapisach i zapisach windykacyjnych.
• Informacja w zakresie podatku od spadków.
• Konsultacja prawna w zakresie podjęcia czynności w prowadzonym przedsiębiorstwie do czasu uregulowania następstwa prawnego.
• Pomoc w uruchomieniu świadczeń z polis ubezpieczeniowych.
• Dostęp do dedykowanej infolinii w pełnym zakresie związanym z Ogólnopolskim Programem Asekuracji Rodziny i Majątku.
• Pomoc w uregulowaniu formalności związanych z pochówkiem.


ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI I INWALIDZTWA W NNW


lawka

WYPŁATA ŚWIADCZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI: 100 000 ZŁ/200 000 ZŁ*

wozek

WYPŁATA ŚWIADCZENIA NA WYPADEK INWALIDZTWA: 100 000 ZŁ/200 000 ZŁ*


LECZENIE PRYWATNE DO 2 MLN EURO


Dostępne korzyści:
• Możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą.
• Większe poczucie bezpieczeństwa po weryfikacji diagnozy i zaproponowanego sposobu leczenia.
• Ochrona do 85-ego życia.
• Szybki dostęp do świadczeń ambulatoryjnych po powrocie do Polski.
• W razie choroby nie musisz wykorzystywać swoich oszczędności – finansujemy je za Ciebie.
• Ubezpieczenie w wysokości 2 mln euro w ramach opieki medycznej za granicą.

Poważne stany chorobowe objęte programem:
• nowotwór złośliwy,
• nowotwór przedinwazyjny,
• pomostowanie naczyń wieńcowych (bypass),
• rewaskularyzacja mięśnia sercowego,
• operacja naprawcza zastawki serca,
• zabieg neurochirurgiczny,
• przeszczep od żywego dawcy narządów,
• przeszczep szpiku kostnego.


LECZENIE W NOWOCZESNEJ KLINICE REHABILITACYJNEJ


Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej
• Jedna z najnowocześniejszych placówek fizjoterapeutycznych w Polsce.
• Kompleksowa rehabilitacja dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym.

Pomoc skierowana do:
• osób z dziecięcym porażeniem mózgowym,
• osób po złamaniach kończyn,
• osób po złamaniach czaszkowo mózgowych,
• osób z problemami neurologicznymi np. choroba Parkinsona,
• osób ze skrzywieniem kręgosłupa i wadami postawy,
• osób po przebytym udarze,
• osób, które mają problem z pokonywaniem barier architektonicznych.

pcrf

 


OPTYMALIZACJA FORMY PRAWNEJ PROWADZONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA


INDYWIDUALNY PLAN SUKCESJI

Przygotowujemy i wdrażamy kompleksowe zabezpieczenie prawne i finansowe w prywatnych, rodzinnych i firmowych Planach Sukcesji.

Celem oferowanych przez nas rozwiązań jest „unieśmiertelnienie” biznesu pod kątem prawa, podatków, finansów oraz strategicznych decyzji dotyczących organizacji i jej zarządzania.

Usługa zapewnia:
• Zminimalizowanie ryzyka i zagrożeń związanych ze śmiercią osób kluczowych w rodzinie lub firmie.
• Płynne, niezakłócone przekazanie majątku pomiędzy pokoleniami, zgodnie z zamierzeniami wszystkich zainteresowanych.


POMOC PRAWNA W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ


VOTUM S.A.

• Największa kancelaria odszkodowawcza w Europie Środkowo-Wschodniej.
• Reprezentuje interesy osób poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeniowymi.
• Zapewnia pomoc poszkodowanym w uzyskaniu należnego im odszkodowania powypadkowego.
• Efektywność działań spółki potwierdza ponad 190 000 klientów.
• Dzięki wieloletniej pracy i wyspecjalizowanej kadrze poszkodowani uzyskali dotychczas ponad 2 miliardy złotych należnych im świadczeń.

Profesjonalne wsparcie i obsługa:
• poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, w gospodarstwie rolnym;
• bliskich ofiar wypadków w uzyskaniu świadczeń finansowych za doznany ból i cierpienie psychiczne odczuwane po tragicznej stracie bliskiej osoby;
• w uzyskaniu środków zgromadzonych na kontach ZUS i OFE po śmierci osoby bliskiej;
• w zakresie szkód rzeczowych (odszkodowanie za uszkodzony pojazd lub maszynę rolniczą, a także za straty w plonach i inwentarzu).

votum


DEDYKOWANY ASYSTENT MOBILNY


Czy wiesz, że codziennie w Polsce umiera średnio 1029 osób?
Zdajesz sobie sprawę jak wiele z tych osób pierwszy raz zetknęło się ze śmiercią bliskiej osoby?
Czy łatwo podjąć w tak trudnych chwilach jakiekolwiek decyzje?

Cechy produktu
• Oferta skierowana dla klientów Ogólnopolskiego Programu Asekuracji Rodziny i Majątku.
• Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
• Zapewniamy pomoc specjalisty w przypadku pytań związanych z usługami programu.
• Usługa udostępnia możliwość zgłoszenia wypadku lub innej okoliczności będącej podstawą do uruchomienia produktów lub usług pakietu.

Zadzwoń: 800-806-906