Co to jest RODO i dlaczego to takie straszne?

90739182_ml

RODO to powszechnie używany skrót na określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które od dnia 25 maja br, zgodnie z ogólną zasadą prawa Unii Europejskiej będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE i od tego dnia stanie się częścią prawa krajowego czyli częścią m.in. polskiego porządku prawnego. Oznacza to, iż dotychczas stosowana polska ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922) utraci moc obowiązywania a wprost będą stosowane przepisy RODO.  Do przepisów RODO polski ustawodawca uchwali przepisy prawa polskiego, które jedynie obejmą te zagadnienia, które nie zostały uregulowane przez RODO. Obecnie jest przygotowany projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Dlaczego wokół tego rozporządzenia jest tyle zamieszania i strachu?  Przede wszystkim ze względu na przewidziane w RODO sankcje dla administratorów danych osobowych, których górna granica to 20 mln euro bądź 4 proc. rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorcy. Także wyzwania przed którymi obecnie stoją przedsiębiorcy i inne podmioty przetwarzające dane osobowe są bardzo duże. Są to m.in.:

  • zmiana mentalności osób zarządzających przedsiębiorstwami i ich pracowników,
  • zmiana podejścia i spojrzenia znacznie szerzej niż dotychczas na ochronę danych osobowych,
  • uświadomienie sobie, że szeroko pojęte dane osobowe należy chronić oraz, że dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, pesel, wizerunek ale zgodnie z definicją RODO są to wszelkie informacje (w szczególności, poza imieniem i nazwiskiem, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej) o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Czy to w ogóle dotyczy mojej firmy?

TAK!

Przepisy RODO dotyczą niemal wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe: podmiotów publicznych jak i prywatnych przedsiębiorstw, nawet osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą na niewielką skalę, jeśli przetwarzają one dane osobowe innych osób fizycznych (np. pracowników, kandydatów do pracy, kontrahentów, klientów, osób współpracujących) i przez to przetwarzanie stają się administratorem tych danych, z wyłączeniem podmiotów, które wskazuje RODO w art. 2 tj. RODO nie ma zastosowania, m.in. do osób fizycznych przetwarzających dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze czyli w charakterze nie związanym z działalnością gospodarczą lub też do organów państwowych, które przetwarzają dane osobowe do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Czy Twoja firma jest przygotowana na nowe przepisy prawne?

Teraz jest właśnie czas aby zaangażować środki do wdrożenia RODO we własnej firmie, gdyż 25 maj 2018 to data końcowa wyznaczona podmiotom na wdrożenie RODO, to jest ten czas aby zatrudnić specjalistów, którzy pomogą nie tylko przejść przez te trudne ścieżki labiryntu jakim jest RODO ale także zmienią mentalność naszych menadżerów i pracowników odpowiedzialnych za ochronę szeroko pojętych danych osobowych.

Podziel się
2 785 wyświetleń

Przeanalizuj swoją sytuację finansową. Skontaktuj się z naszym specjalistą.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Treść wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 6 = trzy